En grøn produktion

Pionere inde for den grønne omstilling

Da maskinfabrikken opstod, var det ved siden af en traditionel mølle, som malede mel. Hvorfor det også var naturligt at fabrikken satte en mølle op til at drive fabrikkens maskiner.

Tredje generation af fabrikken Charles Emtkjær etablerede en vindmølle i 1949 som blev den sidste vindmølle på fabrikken. Denne vindmølle blev med tiden til en af de sidste møller her i området, kombineret med hans erfaring fra møllen, gjorde at Tvind kontaktede ham i midten af 1970’erne, da de have planer om at bygger deres egen vindmølle. De købte hans mølle. Og hans ideer, kendskab til metal og fabrikkens maskiner, gjorde at de sammen udviklede og producerede mange af de metalkomponenter, de skulle bruge, på Bonnet Maskinfabrik.

Bonnet Maskinfabrik A/S, har med en arv der strækker sig over mere end 130 år i metalindustrien, er dybt forpligtet til bæredygtighed og miljøbeskyttelse. Virksomheden erkender vigtigheden af at mindske CO2-aftrykket. Virksomhedens dedikation til bæredygtighed afspejles i deres proaktive holdning til at indføre nye initiativer, der fremmer en mere miljøvenlig produktion

Vores initiativer:

  • Solceller på taget, som skal kunne dække godt 20% af vores eget forbrug.

  • Varmeveksler på vores skruekompressor, så denne nu opvarmer administrationen i stedet for oliefyret.

  • Krydsvarmeveksler på udsugningen, så vi kan genopvarme indblæsningsluften til 85% af udblæsningsluften.

  • Løbende udskiftning til mere energirigtige produkter, såsom eks. pumper, lamper og ændret adfærd. På denne måde blev energiforbruget i 2022 reduceret med 7% kontra 2021.

  • Alle spåner centrifugeres og stilles til afdrypning inden bortskaffelse. Olien genbruges.

  • Alle maskiner er forbundet til en central kølevandsrenseanlæg. Og den skærevæske vi i dag anvender, er påfyldt i 2006.

  • Alt affald sorteres og alle spåner opbevares indenfor.

Bonnet Maskinfabrik ser dette som en integreret del af deres forretningsstrategi og et afgørende skridt mod en mere bæredygtig fremtid

- Bonnet Maskinfabrik - 2C2A5796 scaled - En grøn produktion